Loading...

Algemene Voorwaarden


Door het maken van deze afspraak gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden hieronder beschreven.

Het maken, wijzigen en annuleren van afspraken kan enkel telefonisch gebeuren tijdens de openingsuren.

Wanneer u meer dan 15 minuten te laat komt op uw afspraak kan het gebeuren dat de trimbeurt niet of niet volledig kan uitgevoerd worden. De beurt zal wel volledig aangerekend worden omdat de tijd die hiervoor vrijgehouden is vergoed dient te worden.

Het wijzigen of annuleren van een afspraak dient telefonisch en minimum 24u op voorhand te gebeuren.

48 uur voor de afspraak ontvangt u een herinnering per mail.

24u voor de afspraak zal u een herinnering via sms ontvangen.

Alle laattijdige annuleringen of niet nagekomen afspraken zullen ALTIJD gefactureerd worden. Het bedrag is gelijk aan de verloren inkomsten van de niet nagekomen afspraak.

Indien facturen niet betaald zijn op vervaldag zal er een ingebrekestelling verstuurd worden. Hiervoor zal een administratieve kost van €5 aangerekend worden. Wanneer na deze ingebrekestelling niet overgegaan wordt tot betaling zal het dossier over gemaakt worden aan een incassobureau. De kosten van de incasso zijn ten lasten van de klant en komen dus bovenop de te betalen factuur.

De prijslijst is te bekijken in het trimsalon. Deze bevat richtprijzen geadviseerd door de beroepsvereniging en kunnen soms afwijken afhankelijk van verschillende factoren zoals grootte, gewicht, structuur van het haar...

Extra kosten zullen aangerekend worden indien er vlooien of andere besmettelijke aandoeningen worden vastgesteld, de vacht van de hond klitten of vilt bevat, of wanneer de hond geen 'normaal' gedrag vertoond (bijvoorbeeld extreme angst of agressie).

Verwondingen en daaruit voortkomende medische of andere kosten die rechtstreeks of onrechtstreeks voort komen uit een slecht onderhouden vacht kunnen nooit verhaald worden op het trimsalon of haar medewerkers.

Alle betalingen dienen te gebeuren bij het ophalen van de hond. Dit kan cash of via een betaal app (bancontact/payconiq) en Bancontact.

Klachten over de trimbeurt dienen uiterlijk 48u na het ophalen van de hond gemeld te worden. Op die manier kunnen we samen naar de juiste oplossing zoeken.

Breng uw hond GOED aangelijnd of in een geschikte reisbench. Niet iedere hond is even blij met de geplande trimbeurt en sommige willen al eens een ontsnappingspoging inzetten. Daarom is een passende halsband of tuigje zeer belangrijk!

Indien er andere personen/honden aanwezig zijn, neem dan voldoende afstand. Niet iedere persoon of hond is even sociaal.

Bij voorkeur blijft u niet wachten in het trimsalon tijdens de behandeling. Voor de meeste honden loopt de behandeling rustiger zonder het baasje in de buurt of andere mensen die het trimsalon in en uit lopen.

Houd u aan de afgesproken uren voor brengen en ophalen.